50 Best Nepali Songs of All Time [Updated: 2020]

50. "Kehi Mitho Baata Gara" - By Narayan Gopal

  • Album - Geetiyatra
  • Released year - 1988 A.D

 

केही मिठो वात गर रात त्यसै ढल्किदै छ
केही मिठो वात गर रात त्यसै ढल्किदै छ
भरे फेरी एकान्तमा रुनु त छदै छ
केही मिठो वात गर रात त्यसै ढल्किद